Kehitysvammaisten asumispalvelua ja päivätoimintaa Kirkkonummella

Päivätoiminta

Päivätoiminnassa panostamme sekä konkreettisen työn tuomaan elämänhallinnan lisääntymiseen, että taiteellisen työn tuomaan itseilmaisun vahvistumiseen. Tärkeää on, että jokaisella yhteisön jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön. Päivämme alkavat yhteisellä palaverilla, jossa jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi. Yhdessä harjoittelemme sekä päätöksen tekoa, että päätöksissä pysymistä ja projektien loppuun asti saattamista.
Päivätoiminta |Perhekoti | kehitysvammaisten asumispalvelut | kirkkonummi | asuntola | kehitysvammainen | koti kehitysvammaisille

Voimauttava päivätoiminta

Perhekoti Vipusen päivätoiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista ja sitä toteutetaan asukkaiden tarpeista käsin. Toiminnalla pyritään tarjoamaan asukkaalle nähdyksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemuksia, joiden avulla voidaan lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja itsemääräämisoikeutta. Vipusessa ihminen nähdään aktiivisena toimijana, vaikka joissakin asioissa on riippuvainen toisten ihmisten tuesta ja avusta. Itsensä toteuttaminen, kommunikointi “omalla kielellä” ja osallisuus omien kykyjen mukaan on olennaista. Tavoitteena on myös itsetuntemuksen, itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen.

Päivätoimintaa toteutetaan yksilö- ja ryhmätyöskentelynä. Kehotyöskentelyssä joogataan, jumpataan, harrastetaan kiinalaista chi kungia, tehdään luontoretkiä ja saadaan perinteistä hierontaa sekä shiatsuhierontaa. Itsetuntemusta, haaveita, unelmia ja tulevaisuutta käsitellään kuvataiteen, valokuvauksen, kirjoittamisen ja sadutuksen avulla. Sosiaalisia taitoja vahvistetaan ja aistimaailmaa rikastutetaan teatterin, draaman ja ryhmätyöskentelyn keinoin. HYP (huomioivaa yhdessäoloa vuorovaikutukseen) ja Vuorovaikutus voimavaraksi -menetelmiä käytetään vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin parantamiseksi ja se vastaa asukkaan ymmärretyksi tulemisen tarpeeseen. Erilaisia elämänhallintaan liittyviä teemoja käsitellään osana perhekodin arkielämää erilaisissa toiminnoissa ja ryhmätyöskentelynä.

Päivätoiminta |Perhekoti | kehitysvammaisten asumispalvelut | kirkkonummi | asuntola | kehitysvammainen | koti kehitysvammaisille

Perhekodin arki rytmittyy vuoden kulun mukaan

Keväällä ja kesällä päivätoiminta keskittyy ulos puutarhaan. Perhekodilla on kasvimaa, kasvihuone ja puutarha, jonka hoitamiseen osallistuvat kaikki. Ajattelemme, että kaunis ympäristö vaikuttaa positiivisesti niin asukkaisiin, kuin työntekijöihinkin. Tärkeää on myös se, että osallistumalla viljelyyn ja kasvien hoitoon, pääsemme seuraamaan koko prosessia, ruuan matkan siemenestä ruoka pöytään.  Jokaisella on oma osansa yhteisen arjen pyörittämisessä. Jakamalla vastuuta saadaan asukkaille myös tunne siitä, että heidän työpanoksensa on arvokas ja tärkeä.

Päivittäin asukkaat osallistuvat myös ruuanlaittoon, pyykkihuoltoon ja siivoukseen. Jokaviikkoisessa  palaverissa päätetään yhdessä viikon ruokalista, sovitaan menot ja suunnitellaan toimintaa. Asukkaiden oman elämän hallintaa pyritään lisäämällä antamalla heille sekä vapautta, että vastuuta omien asioidensa hoitamisesta. Osalle asiakkaista yhden ruokalajin keksiminen jokaviikkoisessa palaverissa on ponnistelun tulos.

Työtoiminta jakautuu puutarhatöiden ja kotitöiden lisäksi myös voimauttavaan ja taiteelliseen työhön. Tavoitteemme on tarjota jokaiselle onnistumisen kokemuksia ja mielekästä tekemistä päivän kuluessa.

Tärkeä osa päivittäistä elämää on myös perhekotia ympäröivä luonto. Luonto tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia retkeilyyn, arki liikuntaan ja erilaisiin elämyksiin.

Päivätoiminta |Perhekoti | kehitysvammaisten asumispalvelut | kirkkonummi | asuntola | kehitysvammainen | koti kehitysvammaisille

Päivätoiminta |Perhekoti | kehitysvammaisten asumispalvelut | kirkkonummi | asuntola | kehitysvammainen | koti kehitysvammaisille


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *