Kehitysvammaisten asumispalvelua ja päivätoimintaa Kirkkonummella

Perhekoti

Perhekoti Vipunen on kahden omakotitalon muodostama kodinomainen yhteisö.
Jokaisella perhekodin asukkaalla on käytössään oma huone, jonka jokainen saa sisustaa oman näköisekseen.
Yhteisissä tiloissa kokoonnutaan syömään, pelaamaan ja katsomaan telkkaria. Puusauna lämpiää vähintään
kerran viikossa ja suuri lasitettu terassi antaa mahdollisuuden grillaamiseen pikälle syksyyn.

 

Yksilönä yhteisössä

Vipusessa jokaisella on mahdollisuus osallistua arjen askareisiin omien voimavarojensa mukaisesti.
Meille on tärkeää, että jokainen kokee olevansa oman elämänsä päähenkilö. Asukkaita tuetaan
ottamaan vastuuta arjen askareista. Oman elämän hallinnan kannalta on tärkeää osallistua kaikkiin
kodin askareisiin kuten pyykkihuoltoon ja siivoukseen. Omista asioista huolehtiminen voimistaa
asukkaiden itsetuntoa ja itsenäisyyttä. 

Perhekodissa on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa arkeen. Ruokalistat luodaan
yhdessä viikkopalaverissa. Samalla käydään läpi asukkaiden toiveita ja tarpeita. Jokaisella
on mahdollisuus tuoda esille niin pienet kuin suuret mielessä olevat asiat. Tarvittaessa ammattitaitoinen
henkilökunta keskustelee asukkaan kanssa kahden kesken omaan elämään liittyvistä kysymyksistä.

Perhekoti Vipusessa eletään yhteisössä. Yhteisö muodostuu asukkaista, perheestä ja työntekijöistä,
joista jokaisella on oma tärkeä roolinsa yhteisön rakentajina. Uskomme, että yhdessä olemme enemmän
kuin palasiemme summa. Jokaisella meillä on vahvuuksia, heikkouksia ja kasvunpaikkoja, joiden
hyödyntäminen joka päiväisessä elämässä vie meitä eteenpäin ja auttaa meitä kasvamaan yhdessä
ja erikseen.

Yhteisössä ymmärretään myös oman tilan tarve. Asukkailla on mahdollisuus vetäytyä tarvittaessa
omiin oloihinsa, harrastaa oman mielenkiintonsa mukaisia asioita ja viettää vapaa-aikaansa haluamallaan
tavalla. Vapaa-ajan tueksi on mahdollisuus hakea henkilökohtaista avustajaa.

 

Perhekoti Vipusessa on kuusi asukaspaikkaa

Vipusessa on kuusi asukaspaikkaa, jonka lisäksi perhekodin päivätoiminnassa käy muualla asuvia
kehitysvammaisia asiakkaita. Asiakkaat tulevat niin Kirkkonummelta kuin muistakin lähiseudun kunnista.
Perhekodissa asuminen on autettua asumista, jossa ohjaaja on tavoitettavissa vuorokauden ympäri.

Perhekoti | kehitysvammaisten asumispalvelut | kirkkonummi | asuntola | kehitysvammainen | koti kehitysvammaisille
Perhekoti Vipunen tarjoaa kehitysvammaisten asumispalveluita ja päivätoimintaa Kirkkonummella

 

Perhekodissa jaetaan arki ja juhlat

Vuosi rytmityy juhlien mukaan, keväällä pääsiäinen, kesällä juhannus, syksyllä elonkorjuu juhla ja talvella
joulu. Pienempikin syy riittää meillä juhlien aiheeksi. Osa asukkaista viettää juhlapyhät Vipusessa.
Kesällä kutsumme ystäviä grillaamaan, talvella mäenlaskuun tai vaikka diskoon.
Vieraat ovat meille aina tervetulleita!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *