Kehitysvammaisten asumispalvelua ja päivätoimintaa Kirkkonummella

Taiteellinen työskentely

Perhekoti Vipusessa ajatellaan, että jokainen ihminen on luova ja jokasella meistä tulisi olla mahdollisuus ilmaista itseä taiteen keinoin. Taiteen avulla meillä on mahdollisuus tehdä näkyväksi asioita, joita emme muulla tavalla pysty ilmaisemaan. Taidetyöskentely Vipusessa voi olla esimerkiksi kuvataiteita, valokuvaamista, musiikkia tai kehollista ilmaisua. Myös erilaiset retket ja vierailut tukevat taiteellista toimintaa.

Kuva on sarjasta, jossa perhekodin asukkaat ovat kuvanneet heille merkityksellisiä asioita

 

Olemme tehneet asukkaiden kanssa voimaannuttavia valokuva-albumeita. Valokuva-albumeiden tavoitteena on oman identiteetin ymmärtäminen ja selkeyttäminen sekä omien voimavarojen tunnistaminen. Työskentelyn tavoitteena on antaa kehitysvammaiselle oikeus tulla nähdyksi haluamallaan tavalla. Menetelmä antaa välineitä itseilmaisuun ja tarjoaa osallistujille tilan, jossa heillä on mahdollisuus tehdä näkyväksi omia haaveitaan, tarpeitaan ja kokemuksiaan ilman ympäristöstä tulevia vaatimuksia ja arvostelua.

Menetelmässä keskitytään kolmeen eri osa-alueeseen, keskusteluihin, valokuviin ja taiteelliseen työskentelyyn. Keskusteluiden tavoitteena on nimetä omia ajatuksia ja tunteita, nimeäminen auttaa järjestämään ja tunnistamaan asioita ja helpottaa niiden jakamista. Valokuvat sitovat ajatukset nykyisyyteen ja tekevät niistä totta. Valokuvan ominaisuuksiin kuuluu sen suhde todellisuuteen ja toisaalta kyky liikkua ajassa. Taiteellisen työskentelyn tehtävänä on tehdä näkyväksi omaa sisäistä maailmaamme, heittäytyä luovaan flow –tilaan, jossa työskentely on heittäytymistä tuntemattomaan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *